Työpaikka­hammas­hoito

Pieni kulu yritykselle - suuri etu työn­tekijälle

Hammashoito on tärkeä osa työkyvystä huolehtimista. Työpaikkahammashoito tarkoittaa, että työnantaja kustantaa työntekijän hammashoidon kokonaan tai osittain sopimuksen mukaan. Jo säännöllisillä tarkastuksilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä saadaan tutkimusten mukaan merkittäviä tuloksia - kohtuullisin kustannuksin. 

Kilpailuetu

Työpaikkahammashoito on yritykselle tapa profiloitua ja erottua kilpailijoista. Työntekijöiden keskuudessa etu on arvostettu. Hyvällä suun terveydellä on tutkitusti myös vaikutusta sairauspoissa­olojen vähenemiseen.

Yritykselle vähennys­kelpoinen kulu

Työpaikka­hammas­huollon kulut ovat yrityk­selle kokonai­suudessaan vähennys­kelpoisia riippumatta yrityksen koosta, yhtiömuodosta tai työntekijöiden määrästä. Yrityksen tarjoaman työpaikka­hammashoidon pitää olla kuitenkin kohtuullista, tasapuolista ja suunnitelmallista. Työpaikka­hammashoidon järjestämisestä tehdään aina kirjallinen sopimus.

Työntekijälle veroton etu

Yhteiskuntamme on velvoittanut työnantajat järjestämään työn­tekijöi­densä työterveyshuollon, ja yhteiskunta myös tukee eri keinoin sen ylläpitoa. Työnantajan maksama korvaus työntekijän hammashoidosta on työntekijälle kokonaisuudessaan veroton etu.

Räätälöidään yhdessä yrityksellesi sopiva työpaikkahammashoito!

Työpaikkahammashoidon sopimusmalli

 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä täyttämällä oheinen lomake.

*:llä merkityt kohdat ovat pakollisiavarmistuskoodi

 

KotiHammas Denta (02) 4141 100     turku(at)kotihammas.fi     Aurakatu 14 B (4. krs), 20100 TURKU