Pelottaako hammashoito?

Et ole pelkosi kanssa yksin! Monille hammaslääkäri ja/tai hammashoito aiheuttavat pelkoa, joka on esteenä hoitoajan varaamiselle. Pelko­tilanteiden lievittämisessä Sinua auttaa asiantunteva henkilö­kuntamme, jolle voit kertoa hammas­lääkäri­pelostasi luottavaisin mielin. Palvelu­tarjonnas­tamme löydät myös erilaisia hoidollisia vaihto­ehtoja turvallisen ja pelottoman hoito­käynnin luomiseksi.

Pelot ovat luonnollinen osa elämäämme

Pelot kuuluvat luonnollisena osana elämäämme, ja jo niistä keskuste­leminen helpottaa usein pelon tunnetta. Voit varata ajan vastaan­otollemme, ja halutessasi voimme käyttää sen pelostasi keskuste­lemiseen ja vasta seuraavalla käynnillä aloittaa hoidolliset toimenpiteet.

Mikäli koet, että pelkkä keskustelu ei tunnu riittävältä, voimme helpottaa hammashoito­käyntiäsi erilaisilla pelkoa lieventävillä ja mieltä rauhoittavilla hoito­vaihto­ehdoilla. Näitä ovat rauhoittava esilääkitys, lääke­rentoutus eli sedaatio sekä hypnoosi. Tavoittee­namme on, että käyntisi vastaan­otolla olisi mahdollisimman miellyttävä, rauhallinen ja turvallinen pelostasi huolimatta.

Ham­mas­hoi­to­pel­ko­a lie­vit­tä­vät hoi­to­vaih­to­eh­dot

Rauhoittava esilääkitys

Hammashoitopelkoa voidaan lieventää ennen toimenpiteen aloittamista suun kautta otettavalla rauhoittavalla lääkityksellä. Esilääkityksen on todettu auttavan lievää hammashoitopelkoa rentouttamalla ja rauhoittamalla. Esilääkitys on helppo ja vaivaton tapa tehdä hoitotilanne miellyttävämmäksi. Keskustele hammaslääkärimme kanssa esilääkityksen mahdollisuuksista.

Sedaatio eli lääkerentoutus

Sedaatio eli lääke­rentoutus tarkoittaa kevyttä nukutusta, jossa voimakkaasti rauhoittava lääkitys annetaan suonen­sisäisesti. Lääkitys vaikuttaa aina yksilöllisesti, toiset nukahtavat sen vaikutuksesta, ja toisille se vaikuttaa ainoastaan rentouttavasti. Kaikki ovat kuitenkin tarpeen mukaan heräteltävissä toimenpiteen aikana.

Sedaation tarkoituksena on lievittää toimenpiteeseen ja hoitotilanteeseen kohdistuvaa pelkoa sekä minimoida epämiellyttävät kokemukset. Usein sedaatioon yhdistetään tehokas kipulääkitys, jota jatketaan myös toimenpiteen jälkeen. Sedaatio on kevyempi kuin perinteinen nukutus ja siten myös toipuminen on paljon nopeampaa. Sedaatio on kestoltaan 2 - 3 tuntia, mikä mahdollistaa useampien toimenpiteiden tekemisen samalla hoitokäynnillä. Sedaatiossa on aina läsnä hammaslääkärin lisäksi anestesiologian erikoislääkäri.

Hoitotoimen­piteisiin ja hoito­tilan­teeseen liittyvät muistikatkokset ovat yleisiä ja kotiutuminen toimenpiteen jälkeen pitää tapahtua aina saattajan kanssa. Muistikatkokset kuuluvat sedaation luonteeseen eikä niitä esiinny enää seuraavina päivinä. Lääkityksen takia autolla ajamista, alkoholin nauttimista sekä tärkeiden asiakirjojen allekirjoittamista ei suositella sedaation jälkeisenä vuorokautena.

Hypnoosi

Hypnoosissa potilas pyritään saamaan lievästä syvään rentoutuneisuuden tilaan. Jo rentoutumisenkin oppiminen voi helpottaa, samoin aikaisempien huonojen kokemusten läpikäynti matkalla kohti jännittyneisyyden ja pelon lieventymistä. Hypnoosi hammashoidossa soveltuu ihmisille, jotka kokevat sitä tarvitsevansa esimerkiksi pelko-ja kiputilojensa tähden. Myös jännittämiseen hypnoosi on hyvä apuväline. Lue lisää hypnoosista täältä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä vastaanotollemme ja kerro pelostasi, niin mietitään yhdessä sopivin keino pelkosi lieventämiseksi!

Jos vastaanotolle soittaminen on Sinulle liian suuri kynnys ylitettäväksi, voit myös ottaa yhteyttä Ota yhteyttä -sivullamme.

KotiHammas Denta (02) 4141 100     turku(at)kotihammas.fi     Aurakatu 14 B (4. krs), 20100 TURKU