Upeimmat hy­myt Dentassa syntyvät ham­mas­lää­kä­rin ja hammas­tekni­kon yhteis­työllä

Kiinteä protetiikka edellyttää proteettisten ratkaisujen valmistamista suun ulkopuolella hammas­laboratoriossa. Toimimme yhteistyössä eri hammas­labora­torioiden kanssa ja näin ollen palvelumme kattavat kaiken kiinteän protetiikan mukaan lukien implantti­kruunut, keraamiset täytteet ja laminaatit. Myös koko- ja osaproteesien sekä purenta- ja valkaisukiskojen valmistus tapahtuu yhteis­työssä laboratorion kanssa. Tarvittaessa proteesin korjaukset ja pohjauk­set voidaan tehdä jopa samana päivänä.

KotiHammas Denta (02) 4141 100     turku(at)kotihammas.fi     Aurakatu 14 B (4. krs), 20100 TURKU